Cam Lâm tạm dừng giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Ba học sinh ở Vạn Ninh chết đuối khi tắm biển

UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và dừng giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho đến khi đảm bảo sự đồng bộ với các bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt hoặc có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

cam lam tam dung giai quyet ho so chuyen doi muc dich su dung dat

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện.

Theo thông báo, quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/02/2022. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện cũng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 26/4/2023.

Tuy nhiên, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên chưa thống nhất với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 29/3/2023.

Theo UBND huyện Cam Lâm, nguyên nhân tạm dừng là do lúc lập quy hoạch sử dụng đất chưa có định hướng phát triển huyện thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, và đẳng cấp quốc tế, theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, theo quy định tại khoản 4, Điều 11, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ): “Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, nếu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh cho phù hợp”.

Đồng thời, căn cứ khoản 3, Điều 4, Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 quy định về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch phải “bảo đảm sự tuân thủ, tỉnh liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia”.

Từ những cơ sở trên, UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và dừng giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho đến khi đảm bảo sự đồng bộ với các bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt hoặc có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Khi đảm bảo các điều kiện về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định, UBND huyện Cam Lâm cho biết sẽ thông báo để người dân được biết.

Minh Tâm | Nhịp sống thị trường

Related Posts