Chứng chỉ quy hoạch là gì?

Nếu là một nhà đầu tư, bạn chắc chắn quan tâm Chứng chỉ quy hoạch là gì? Thông tin mới nhất mà Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đưa ra, được gọi là bước đột phá về thủ tục hành chính đối với chứng chỉ quy hoạch ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài.

1. Chứng chỉ quy hoạch là gì?

Chứng chỉ quy hoạch là một tài liệu, văn bản xác định các số liệu và thông tin liên quan, do cơ quan có thẩm quyền cấp của một khu vực đất cụ thể được chỉ định và nằm trong quy hoạch. chứng chỉ quy hoạch

Chứng chỉ quy hoạch là gì?

2. Bãi bỏ các thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép quy hoạch

Các thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép quy hoạch xây dựng, giấy phép quy hoạch đô thị chính thức được bãi bỏ từ năm 2019 theo quy định tại Luật sửa đổi và bổ sung thêm một số điều của 37 Luật liên quan đến việc quy hoạch.

Xem thêm:

Đất trồng cây lâu năm có được chuyển nhượng không?

Bungalow là gì?

Gỡ vướng từ bất cập trong quy định

Xét trong cả quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cho thấy có nhiều bất cập, trùng lặp, chồng chéo về nội dung, mục tiêu quản lý nhà nước ở các thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng và thủ tục cấp giấy phép quy hoạch đô thị.

Ví dụ sự trùng lặp về cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cho ra cùng kết quả giải quyết…

– Điều 71 Luật Quy hoạch đô thị bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép quy hoạch đô thị và

– Điều 47 Luật Xây dựng bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, tiết kiệm được thời gian và chi phí, nâng cao thêm hiệu quả đầu tư dự án.

– Điều 56 Luật Quy hoạch đô thị bãi bỏ quy định về chứng chỉ quy hoạch giúp giảm thủ tục hành chính, triển khai thống nhất, đồng bộ mang lại hiệu quả cao trong công tác.

Quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị

Một số điểm mới khác

37 Luật có liên quan đến quy hoạch cũng được sửa đổi, bổ sung thêm để phù hợp với quy định mới của Luật quy hoạch 2017. Cải cách thủ tục hành chính thông qua việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại. Góp phần đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh công khai, hiệu quả, thông thoáng, minh bạch

37 Luật liên quan đến quy hoạch

37 Luật liên quan đến quy hoạch

Hy vọng qua bài viết chứng chỉ quy hoạch là gì, bạn có thêm kiến thức cho bản thân về chứng chỉ quy hoạch và biết được Thông tin mới nhất mà Cục Kiểm soát thủ tục hành chính mới đây đưa ra, đây là bước đột phá về thủ tục hành chính nước nhà.

Related Posts

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Array