Đất công ích là gì? Có được xây nhà trên đất 5% được không?

Ở nước ta, mỗi địa phương luôn được cấp công ích để phục vụ cho các hoạt động văn hóa, xã hội tại đó. Vậy đất công ích là gì, pháp luật quy định như thế nào về quyền sử dụng loại đất này? Tất cả sẽ được giải thích rõ trong nội dung dưới đây.

Đất công ích là gì?

Theo quy định hiện nay, mỗi xã , phường, thị trấn có thể được lấy một phần đất nông nghiệp bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm tại địa phương. Nhằm phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng tại đó. Diện tích đất này được gọi là đất công ích. Thông thường, đất công ích được sử dụng thường dưới 5%. Vì thế có nhiều người thường gọi nó là đất công ích 5%.

Xem thêm: Giải thích đất lâm nghiệp là gì? Phân loại đất nông nghiệp

Khái niệm đất công ích là gì

Khái niệm đất công ích là gì

Trường hợp được sử dụng đất công ích

Đất công ích được trích từ quỹ đất nông nghiệp của địa phương sẽ được sử dụng cụ thể như sau:
– Xây dựng các địa điểm, công trình văn hóa thể dục, thể thao, khu vui chơi, trạm ý tế, chợ, nghĩa trang và một số công trình khác được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh duyệt và cho phép.

– Xây nhà tình thương, tình nghĩa, trại trẻ mồ côi, người già neo đơn.

– Bồi thường cho cá nhân, hộ gia đình có đất được dùng để xây dựng các công trình công cộng.

Những quy định cụ thể về mục đích sử dụng đất công ích này có nghĩa rất lớn. Nó giúp địa phương biết và sử dụng đúng loại đất này trong từng trường hợp cụ thể, Nhà nước quản lý dễ dàng hơn, tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên quốc gia quý giá.

Trường hợp được sử dụng đất công ích

Trường hợp được sử dụng đất công ích

Một số mục đích khác của đất công ích

Trong trường hợp đất công ích còn bỏ trống, chưa được sử dụng cho những mục đích kể trên thì ủy ban xã có quyền cho cá nhân, hộ gia đình thuộc địa phương thuê. Nhằm phục vụ sản xuất , chăn nuôi nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản. Việc cho thuê sẽ dựa theo hình thức đấu giá.

Thời hạn sử dụng đất công ích cho người thuê sẽ bị giới hạn không quá 5 năm. Số tiền thu thuộc từ quỹ đất nông nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước và được ủy bản xã quản lý, chỉ được dùng cho nhu cầu công ích theo đúng quy định.

Những địa phương đã để lại đất công ích vượt quá 5% thì diện tích bị dư ra phải được dùng với mục đích bồi thường nếu sử dụng đất khác hoặc xây dựng các khu công trình công cộng và giao cho các cá nhân, hộ gia đình chưa hoặc giao thiếu đất sản xuất.

Xem thêm: Đất thổ vườn là gì? Tìm hiểu đất vườn có xây nhà được không?

Một số mục đích khác của đất công ích

Một số mục đích khác của đất công ích

Đất công ích 5% có xây nhà được không?

Theo Luật đất đai năm 2013 quy định thì đất công ích phải được sử dụng vào đúng mục đích như đã nêu ở trên trước. Vì thế xây nhà trên đất công ích 5% là không được. Nếu cá nhân cố tình thực hiện hoạt động này sẽ được xem là trái pháp luật và có thể chịu các mức xử phạt sau:
– Nếu diện tích đất sử dụng không mục đích trái phép, xây nhà trên đất công ích % dưới dưới 0,5 hecta bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

– Nếu đất công ích tự ý dùng vào việc xây nhà từ 0,5 héc ta đến dưới 3 héc ta thì sẽ bị xử phạt hành chính từ trên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

– Còn nếu đất công ích dùng trái phép, không theo hướng dẫn, quy định với diện tích từ 03 héc ta trở lên sẽ phải nộp phạt số tiền trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Ngoài ta còn phải có các biện pháp để khắc phục hậu quả bao gồm:

– Khôi phục lại nguyên trạng đất công ích như trước khi sử dụng trái phép theo quy định.

Đất công ích 5% có xây nhà được không

Đất công ích 5% có xây nhà được không

Vì vậy, nếu cá nhân, hộ gia đình tự ý xây nhà trên đất công ích sẽ bị chịu mức xử phạt bằng tiền mặt 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Trên đây bài viết đã cùng bạn tìm hiểu đất công ích là gì, quy định sử dụng loại đất này theo đúng pháp luật. Hy vọng qua đó bạn đã có thêm kiến thức, biết cách sử dụng loại đất này trong các trường hợp được pháp luật cho phép.

Related Posts