Đất SKC là gì? Những ký hiệu đất trên bản đồ địa chính

Chúng ta thường thấy những kí hiệu trên sổ đỏ hoặc trên bản đồ địa chính, vậy những ký hiệu này là gì? Đất nhà bạn ký hiệu ra sao? Ai cũng cần trang bị cho mình ít kiến thức dùng cho những lúc cần thiết hoặc tránh bị “cò”, người bán dắt mũi. Cùng tìm hiểu đất skc là gì trong bài viết dưới đây

1. Đất SKC là gì

Đất SKC là gì?

Đất SKC là nhóm đất phi nông nghiệp, dùng vào mục đích sản xuất thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp, công nghiệp, dịch vụ kinh doanh. Bao gồm đất ở những khu công nghiệp, đất dùng cho hoạt động khoáng sản, cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng…

Hiểu đơn giản đây là loại đất không phải là để xây dựng nhà ở, chủ yếu để kinh doanh, sản xuất dịch vụ phi nông nghiệp. Phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng và được chấp thuận thì mới được phép xây dựng nhà ở.

Đất SKC là gì?

Đất SKC là gì?

Sự khác nhau cơ bản giữa đất ONT và đất SKC

Ký hiệu đất ONT là đất đất thổ cư ở tại nông thôn, người sở hữu đất được phép xây nhà kiên cố haowcj trồng cây hoa màu, cây hằng năm nếu chưa xây dựng công trình nhà ở mà không bị xử phạt.

Xem thêm:

Đất sản xuất kinh doanh là gì? Quy định mới nhất về thủ tục chuyển đổi

Tìm hiểu thông tin về thuế sử dụng đất là gì?

Đất ONT

Đất ONT

2. Ký hiệu các loại đất

“ONT” là ký hiệu đất ở tại nông thôn

“ODT” là ký hiệu đất ở tại đô thị

“TSC” là ký hiệu đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của Nhà nước

“TSK” là ký hiệu đất trụ sở khác

“CQP” là ký hiệu đất quốc phòng

“CAN” là ký hiệu đất an ninh

“SKK” là ký hiệu đất khu công nghiệp

“SKC” là ký hiệu đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

“SKS” là ký hiệu đất cho hoạt động khoáng sản

“SKX” là ký hiệu đất sản xuất vật liệu, gốm sứ

“DGT” là ký hiệu đất giao thông

“DTL” là ký hiệu đất thủy lợi

“DNL” là ký hiệu đất công trình năng lượng

“DBV” là ký hiệu đất công trình bưu chính, viễn thông

“DVH” là ký hiệu đất cơ sở văn hóa

“DYT” ký hiệu là đất cơ sở y tế

“DGD” ký hiệu là đất cơ sở giáo dục – đào tạo

“DTT” ký hiệu là đất cơ sở thể dục – thể thao

“DKH” ký hiệu là đất cơ sở nghiên cứu khoa học

“DXH” ký hiệu là đất cơ sở dịch vụ về xã hội

“DCH” ký hiệu là đất chợ

“DDT” ký hiệu là đất có di tích, danh thắng

“DRA” ký hiệu là đất bãi thải, xử lý chất thải

“TON” ký hiệu là đất tôn giáo

“TIN” ký hiệu là đất tín ngưỡng

“NTD” ký hiệu là đất nghĩa trang, nghĩa địa

“MNC” ký hiệu là đất có mặt nước chuyên dùng

“LUA” là ký hiệu đất trồng lúa

“HNK” là ký hiệu đất trồng cây hằng năm khác

“CLN” là ký hiệu đất trồng cây lâu năm

“RSX” là ký hiệu đất rừng sản xuất

“RPH” là ký hiệu đất rừng phòng hộ

“RDD” là ký hiệu đất rừng đặc dụng

“NTS” là ký hiệu đất nuôi trồng thủy sản

“LMU” là ký hiệu đất làm muối

“NKH” là ký hiệu đất nông nghiệp khác.

Ký hiệu các loại đất

Ký hiệu các loại đất

Bạn đã biết đất nhà mình thuộc loại đất nào chưa? Hy vọng, qua bài viết đất skc là gì, và những ký hiệu đất trên bản đồ địa chính giúp tăng thêm vốn kiến thức và có thể giúp ích cho bạn sau này.

Related Posts

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Array