UBND tỉnh Khánh Hòa

Report Abuse

UBND tỉnh Khánh Hòa

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

0 0 Reviews
Popular

Listing Details

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa là cơ quan hành chính cao nhất của tỉnh Khánh Hòa, nằm trên đường Trần Phú - một trong những con đường chính của thành phố Nha Trang. Nếu bạn đang có kế hoạch tới Nha Trang và muốn tìm hiểu về hoạt động của cơ quan này, đó là một điểm đến không thể bỏ qua.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có nhiều chức năng và nhiệm vụ khác nhau, bao gồm quản lý các hoạt động liên quan đến kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng là nơi quản lý và điều hành các cơ quan hành chính như các sở, ngành, phòng ban và đơn vị trực thuộc. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến hoạt động của các cơ quan này, đây là nơi bạn nên đến để được giải đáp.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có các chức năng sau đây:

  • Lập và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương trong phạm vi địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
  • Quản lý và sử dụng các nguồn lực của địa phương, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống người dân.
  • Quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bảo vệ đất đai, tài nguyên và môi trường.
  • Tổ chức, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh.
  • Bảo đảm an ninh trật tự, đối phó với các tình huống xấu, tránh các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và địa phương.
  • Tổ chức và chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo vệ nguồn nước và đất đai.
  • Tổ chức và chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có ủy ban viên và chủ tịch, được bầu bổ sung theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường xuyên để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Video

Location

Contact Information

Google Address
Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa Province, 65000, Vietnam
Phone 1
Zip/Post Code
65000

UBND tỉnh Khánh Hòa 0 reviews

Write Your Review

There are no reviews yet.

Write Your Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *