Lịch cắt điện Hà Nội từ ngày (5/6
Lịch cắt điện Hà Nội từ ngày (5/6

Công ty Điện lực Ngày Thời gian Khu vực Trạng thái Công ty Điện lực Đống Đa 05/06/2023 Từ 08:30 Đến 10:30

Ngách 9, 29, 40, 52, 55 ngõ Cẩm Văn; ngách 43 ngõ Quan Thổ 3, số 10 – 77 ngõ Cẩm Văn, số 56 – 79 Trại Tóc (Ngừng cấp điện 3 phút chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Công ty Điện lực Đống Đa 05/06/2023 Từ 10:30 Đến 12:30

Ngõ 162, 162A Tôn Đức Thắng, TT Điện Cơ 162 Tôn Đức Thắng, số 85 – 97 Tôn Đức Thắng, TT Du lịch 162 Tôn Đức Thắng

Công ty Điện lực Đống Đa 05/06/2023 Từ 13:00 Đến 15:00

Phố Phan Văn Trị (Ngừng cấp điện 3 phút chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Công ty Điện lực Đống Đa 05/06/2023 Từ 15:00 Đến 17:00

Số 35 – 49 Cát Linh, ngõ 35 Cát Linh (Ngừng cấp điện 3 phút chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Công ty Điện lực Đống Đa 06/06/2023 Từ 08:30 Đến 09:30 Ngõ 218 Tây Sơn, số 212 – 270 Tây Sơn Công ty Điện lực Đống Đa 06/06/2023 Từ 09:30 Đến 10:30 Ngõ 24 Đặng Tiến Đông Công ty Điện lực Đống Đa 06/06/2023 Từ 10:30 Đến 11:30 Nhà A1, A2, B5 Vĩnh Hồ Công ty Điện lực Đống Đa 06/06/2023 Từ 14:30 Đến 16:30

Tập thể trường Đảng Nguyễn Ai Quốc. (Ngừng cấp điện 3 phút chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Công ty Điện lực Đống Đa 07/06/2023 Từ 08:30 Đến 12:30

Ngách 157/29 phố Chùa Láng. (Ngừng cấp điện 3 phút chuyển phụ tải hạ thế cấp thay). Hẻm 102/44/49 phố Pháo Đài Láng. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay).

Công ty Điện lực Đống Đa 07/06/2023 Từ 13:00 Đến 15:00

Cục quản trị Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 64 Nguyễn Chí Thanh

Công ty Điện lực Đống Đa 07/06/2023 Từ 15:00 Đến 17:00

Chung cư Vinhomes 54 Nguyễn Chí Thanh thuộc 470 E1.11 (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 06/06/2023 Từ 05:00 Đến 10:00 Công viên Giải Trí, phường Phú Đô Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 07/06/2023 Từ 04:00 Đến 09:00 Công ty Cơ Giới, Lắp Máy, phường Xuân Phương Công ty Điện lực Gia Lâm 05/06/2023 Từ 07:30 Đến 09:30 Không mất điện phụ tải Công ty Điện lực Gia Lâm 05/06/2023 Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 05/06/2023 Từ 09:00 Đến 11:30 Một phần xã Dương Xá Công ty Điện lực Gia Lâm 05/06/2023 Từ 09:30 Đến 10:30 Không mất điện phụ tải Công ty Điện lực Gia Lâm 05/06/2023 Từ 09:30 Đến 11:30 Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 05/06/2023 Từ 10:30 Đến 17:00 Không mất điện phụ tải Công ty Điện lực Gia Lâm 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải Công ty Điện lực Gia Lâm 06/06/2023 Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 06/06/2023 Từ 09:00 Đến 12:00 Một phần xã Dương Xá Công ty Điện lực Gia Lâm 06/06/2023 Từ 09:30 Đến 17:00 Không mất điện phụ tải Công ty Điện lực Gia Lâm 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 17:00 Một phần xã Yên Thường Công ty Điện lực Gia Lâm 07/06/2023 Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 07/06/2023 Từ 14:00 Đến 15:30 Một phần xã Mai Lâm Công ty Điện lực Gia Lâm 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 09:30 Một phẫn xã Yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 14:00 Một phần xã Lệ Chi Công ty Điện lực Gia Lâm 08/06/2023 Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08/06/2023 Từ 09:30 Đến 17:30 Một phần xã Yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 09/06/2023 Từ 07:00 Đến 12:00 Một phần xã Bát Tràng Công ty Điện lực Gia Lâm 09/06/2023 Từ 07:00 Đến 12:00 Một phàn xã Văn Đức Công ty Điện lực Gia Lâm 09/06/2023 Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09/06/2023 Từ 09:30 Đến 11:30 Một phần xã Bát Tràng Công ty Điện lực Gia Lâm 09/06/2023 Từ 10:30 Đến 12:00 Một phần xã Kim Sơn Công ty Điện lực Gia Lâm 10/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần thị trấn yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 10/06/2023 Từ 08:30 Đến 11:30 Không mất điện phụ tải Công ty Điện lực Gia Lâm 10/06/2023 Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Đông Anh 06/06/2023 Từ 08:30 Đến 15:30 Một phần thị trấn Đông Anh, xã Nguyên Khê Công ty Điện lực Đông Anh 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 14:00 Một phần xã Kim Chung Công ty Điện lực Sóc Sơn 05/06/2023 Từ 06:45 Đến 08:30 Công ty Maiam, xã Quang Tiến Công ty Điện lực Sóc Sơn 05/06/2023 Từ 08:15 Đến 10:00 Công ty Bao bì Việt Nam, xã Nam Sơn Công ty Điện Lực Thanh xuân 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Ngõ 80 Hoàng Đạo Thành Công ty Điện Lực Thanh xuân 06/06/2023 Từ 10:00 Đến 12:00 Phố Hoàng Đạo Thành Công ty Điện Lực Thanh xuân 06/06/2023 Từ 12:00 Đến 14:00 Ngõ 102 phố Hoàng Đạo Thành Công ty Điện Lực Thanh xuân 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Nhà N5A, N6C, N6E THNC Công ty Điện Lực Thanh xuân 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Ngách 64/31, ngõ 70 Kim Giang Công ty Điện Lực Thanh xuân 07/06/2023 Từ 10:00 Đến 12:00 Chung cư X1 Hạ Đình, ngõ 168 Nguyễn Xiển Công ty Điện Lực Thanh xuân 07/06/2023 Từ 12:00 Đến 14:00 Ngách 55/214 Nguyễn Xiển Công ty Điện Lực Cầu Giấy 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 15:00 Ngõ 167 Dương Quảng Hàm, ngách 101 ngõ 68 Cầu Giấy Công ty Điện Lực Cầu Giấy 05/06/2023 Từ 10:00 Đến 11:00 Ngách 38, 46, 56, ngõ 105 Doãn Kế Thiện Công ty Điện Lực Cầu Giấy 05/06/2023 Từ 11:15 Đến 12:30 Ngõ 120 Trần Bình Công ty Điện Lực Cầu Giấy 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 15:00 Lô TD4 Trần Thái Tông Công ty Điện Lực Cầu Giấy 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00

Không (Chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Quan Hoa 5 sang Dịch Vọng 6 cấp)

Công ty Điện Lực Cầu Giấy 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Ngõ 159 – 89 Phạm Văn Đồng Công ty Điện Lực Cầu Giấy 06/06/2023 Từ 09:00 Đến 11:00 Ngõ 15, 11 Duy Tân Công ty Điện Lực Cầu Giấy 07/06/2023 Từ 00:00 Đến 10:00 Không Công ty Điện Lực Cầu Giấy 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00 Khu Tiểu thủ công nghiệp Cầu Giấy, phố Duy Tân, Cầu Giấy Công ty Điện Lực Cầu Giấy 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00

Không (Chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Quan Hoa 7 sang TT ĐH Cảnh Sát cấp)

Công ty Điện lực Long Biên 05/06/2023 Từ 07:00 Đến 17:00 Không mất điện khách hàng Công ty Điện lực Long Biên 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 09:30 Khách hàng Công ty Tiến Thành Công ty Điện lực Long Biên 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00 Tổ 5, 6 phường phúc Lợi Công ty Điện lực Long Biên 06/06/2023 Từ 10:00 Đến 11:30 Khách hàng XN Kim khí và dịch vụ số 2 Công ty Điện lực Long Biên 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00 Không mất điện khách hàng Công ty Điện lực Long Biên 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:30

Khách hàng Công ty chiếu sáng đô thị

Công ty Điện lực Long Biên 08/06/2023 Từ 07:30 Đến 09:30 Công ty Điện lực Long Biên 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00 Không mất điện khách hàng Công ty Điện lực Long Biên 08/06/2023 Từ 09:45 Đến 11:45 Khách hàng Công ty chiếu sáng đô thị Công ty Điện lực Long Biên 10/06/2023 Từ 07:30 Đến 09:30 Khách hàng Trường THCS Mùa Xuânị Công ty Điện Lực Mê Linh 06/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Mê Linh Công ty Điện Lực Mê Linh 06/06/2023 Từ 07:00 Đến 08:30 Công ty TNHH Đông Việt Công ty Điện Lực Mê Linh 06/06/2023 Từ 09:00 Đến 10:00

Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam

Công ty Điện Lực Mê Linh 06/06/2023 Từ 16:00 Đến 17:30 Công ty TNHH Minh Giang Công ty Điện Lực Mê Linh 07/06/2023 Từ 09:00 Đến 10:30

Không (đang tách VH)

Công ty Điện Lực Mê Linh 07/06/2023 Từ 15:00 Đến 16:00 Công ty Điện Lực Mê Linh 07/06/2023 Từ 16:00 Đến 17:30 Một phần Công ty TNHH Bảo Tiến Á Châu Công ty Điện Lực Mê Linh 08/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Văn Khê Công ty Điện Lực Mê Linh 08/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Thạch Đà Công ty Điện Lực Mê Linh 08/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Đại Thịnh Công ty Điện Lực Mê Linh 08/06/2023 Từ 07:00 Đến 08:00 Một phần xã Tráng Việt Công ty Điện Lực Mê Linh 08/06/2023 Từ 09:00 Đến 10:00 Một phần Xí nghiệp Bơm Thanh Điềm – Thủy lợi Mê Linh Công ty Điện Lực Mê Linh 09/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Tự Lập Công ty Điện Lực Mê Linh 09/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Liên Mạc Công ty Điện Lực Mê Linh 09/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Tiến Thịnh Công ty Điện Lực Mê Linh 10/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Tự Lập Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần TDP 1, 5 Yên Nghĩa Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần TDP 3 Đồng Mai Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần TDP 11, 14 Đồng Mai Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần tổ 8 Vạn Phúc Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 LK 11B Mỗ Lao, một phần C17 bộ Công an Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 LK 11A Mỗ Lao Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Khu simco Sông Đà 2 Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 11:00 Công an quận Hà Đông Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Học viện An ninh Nhân Dân Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP 6, 8 Yên Nghĩa Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP 5, 6 Đồng Mai Công ty Điện lực Hà Đông 05/06/2023 Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP An Thắng Biên Giang Công ty Điện lực Hà Đông 06/06/2023 Từ 07:00 Đến 10:30 Một phần TDP 4, 5 Do Lộ Yên Nghĩa Công ty Điện lực Hà Đông 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Toà A, B, Toà C Hồ Gươm Plaza Công ty Điện lực Hà Đông 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần phố Trương Công Định, Phan Huy Chú Công ty Điện lực Hà Đông 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TT nhà máy giấy, khu ABCD Học viện Chính trị Công ty Điện lực Hà Đông 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất Công ty Điện lực Hà Đông 06/06/2023 Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP Bãi Phượng Biên Giang Công ty Điện lực Hà Đông 06/06/2023 Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP 1, 2 Đồng Mai Công ty Điện lực Hà Đông 06/06/2023 Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP 4, 6 Yên Nghĩa Công ty Điện lực Hà Đông 07/06/2023 Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần TDP 15, 16 Đồng Mai Công ty Điện lực Hà Đông 07/06/2023 Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần TDP 10, 11 Đồng Mai Công ty Điện lực Hà Đông 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Công ty Điện lực Hà Đông 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Khu CUTM 2, 1 phần khu làng nghề Vạn Phúc Công ty Điện lực Hà Đông 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP 8, 9 Mỗ Lao Công ty Điện lực Hà Đông 07/06/2023 Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP 9, 14 Yên Nghĩa Công ty Điện lực Hà Đông 07/06/2023 Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP 15, 16 Yên Nghĩa Công ty Điện lực Hà Đông 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần TDP Hồng Phong, ngõ 32 Phố Lụa Công ty Điện lực Hà Đông 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Ngõ 22 Phố Lụa Công ty Điện lực Hà Đông 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần đường Thanh Bình TDP 11 Công ty Điện lực Hà Đông 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Ngõ 39 Phố Lụa Công ty Điện lực Hà Đông 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Ngõ 7, ngõ 9 An Hòa Công ty Điện Lực Sơn Tây 05/06/2023 Từ 06:45 Đến 09:15 Một phần phố Thanh Vị Công ty Điện Lực Sơn Tây 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 15:00 Một phần phường Trung Sơn Trầm Công ty Điện Lực Sơn Tây 05/06/2023 Từ 08:45 Đến 11:15 Một phần phố Chùa Thông Công ty Điện Lực Sơn Tây 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 07/06/2023 Từ 09:00 Đến 13:30 Công ty Minh Châu, Bình An Công ty Điện Lực Sơn Tây 07/06/2023 Từ 13:30 Đến 17:00 Khách hàng công ty Phùng Nghinh Công ty Điện Lực Sơn Tây 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:00 Một phần thôn Trại Hồ Công ty Điện Lực Sơn Tây 08/06/2023 Từ 09:00 Đến 13:30 Một phần thôn Gò Đỉnh, một phần thôn Tây Ninh Công ty Điện Lực Sơn Tây 08/06/2023 Từ 13:30 Đến 17:00 Thôn Trung Lạc, thôn Bình Sơn Công ty Điện lực Chương Mỹ 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 14:00

Xã Hoàng Diệu: Thôn Cốc thượng, Làng Hạ. Xã Thượng Vực: Thôn Đồng Luân, Trung Vực

Công ty Điện lực Chương Mỹ 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00

TT Chúc Sơn: Khu Ninh kiều, Trang An, Lộc Ninh, Xóm nội, Xóm xá, Xóm Núi, Giáp ngọ, An phú. CCN Ngọc Sơn: Công ty phúc thành, Trẻ tàn tật, Trúc Xuân, VL xây dựng, Trung Hùng, Trung hùng Luxury, Đồ gỗ Hoàng Long, Cable Top, Nhựa trường phát, Huy độ, An quý hưng, Đào huy Vượng, Dệt may Đài việt, Vải sợi khúc tân, Anh minh, thép Tuấn quý, Đức trung, Nhà mày nước, Giấy Ngọc Việt, QT trường sơn, Dụng cụ TDTT, Thịnh linh, Minh dương, Cty Rượu – bia- NGK, NM Xử lý nươc thải, Bùi Hồng Minh. Xã Thụy Hương: Thôn Ngoài bãi, Trung Tiến, Tân An, Tân mỹ, Phú Bến.

Công ty Điện lực Chương Mỹ 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00

Xã Hoàng Văn Thụ: Thôn Yên Trình. Xã Nam Phương tiến: Thôn Nam Hài, nhân lý

Công ty Điện lực Chương Mỹ 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 14:00

Xã Tốt Động: Xóm mới, Xóm và, Zet 30, Nguyễn Viết tình. Xã Quảng bị: THôn 5, thôn 2

Công ty Điện Lực Thạch Thất 05/06/2023 Từ 06:00 Đến 12:00

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thương mại tổng hợp xã Thạch Xá

Công ty Điện Lực Thạch Thất 05/06/2023 Từ 08:30 Đến 11:00 HTX Bình Yên; Tiểu Đoàn 93 – BTM – BTL Công Binh Công ty Điện Lực Thạch Thất 05/06/2023 Từ 08:30 Đến 11:00 Một phần xã Yên bình Công ty Điện Lực Thạch Thất 06/06/2023 Từ 08:30 Đến 11:00 Một phần xã Tân xã Công ty Điện Lực Thạch Thất 07/06/2023 Từ 08:30 Đến 11:00 Một phần xã Tiến Xuân Công ty Điện Lực Thạch Thất 07/06/2023 Từ 13:30 Đến 14:30 Một phần xã Cần Kiệm Công ty Điện Lực Thạch Thất 08/06/2023 Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Thạch Hòa Công ty Điện Lực Thạch Thất 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị Đô Thị Công ty Điện Lực Thạch Thất 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:00 TBA Khu biệt thự suối con gái T1 thuộc xã Thạch Hòa Công ty Điện Lực Thạch Thất 08/06/2023 Từ 10:00 Đến 11:00 Ban Quản lý các Dự án và Khai thác hạ tầng Công ty Điện Lực Thường Tín 05/06/2023 Từ 08:00 Đến 15:00 Xã Hà Hồi, Quất Động Công ty Điện Lực Thường Tín 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 15:00 Xã Tân Minh Công ty Điện lực Ba Vì 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:30 Khách hàng thuộc TBA CTy CP TV & ĐT Quảng Long Công ty Điện lực Ba Vì 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 12:30 Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại Công ty Điện lực Đan Phượng 07/06/2023 Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần cụm công nghiệp Phùng Công ty Điện lực Hoài Đức 05/06/2023 Từ 06:30 Đến 17:40

Một phần xã An Khánh. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Công ty Điện lực Hoài Đức 06/06/2023 Từ 06:30 Đến 16:40

Một phần xã An Khánh. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Công ty Điện lực Hoài Đức 07/06/2023 Từ 06:30 Đến 16:40

Một phần xã An Khánh. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Công ty Điện lực Hoài Đức 08/06/2023 Từ 06:30 Đến 07:45 Một phần xã Kim Chung. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Công ty Điện lực Hoài Đức 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 16:40 Một phần xã Đức Giang. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Công ty Điện lực Mỹ Đức 05/06/2023 Từ 06:30 Đến 09:30 Một phần thôn La Đồng xã Hợp Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 06/06/2023 Từ 05:30 Đến 13:30

Một phần thôn Trinh Tiết xã Đại Hưng

Công ty Điện lực Mỹ Đức 08/06/2023 Từ 05:30 Đến 13:30 Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 15:00 Xã Phúc Tiến Công ty Điện Lực Phú Xuyên 07/06/2023 Từ 08:00 Đến 15:00 Xã Đại Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 15:00 Xã Nam Tiến Công ty Điện Lực Quốc Oai 05/06/2023 Từ 06:00 Đến 09:00 Một phần Xã Đồng Quang Công ty Điện Lực Quốc Oai 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 10:00 Không Công ty Điện Lực Quốc Oai 07/06/2023 Từ 06:00 Đến 09:00 công ty Việt Thái, Cụm Công nghiệp Yên Sơn Công ty Điện Lực Thanh Oai 08/06/2023 Từ 07:30 Đến 08:50 Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương Công ty Điện Lực Thanh Oai 08/06/2023 Từ 09:00 Đến 09:40 Công ty TNHH bao bì Hoa Nam Công ty Điện Lực Thanh Oai 08/06/2023 Từ 09:50 Đến 10:30 Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng Công ty Điện Lực Thanh Oai 08/06/2023 Từ 10:40 Đến 11:20 Công ty TNHH Dược phẩm FUSI Công ty Điện Lực Thanh Oai 09/06/2023 Từ 07:30 Đến 08:50 Công ty Cổ phần Từ Liêm Công ty Điện Lực Thanh Oai 09/06/2023 Từ 09:00 Đến 09:40 Công ty cổ phần công nghiệp đầu tư DAIICHI Công ty Điện Lực Thanh Oai 09/06/2023 Từ 09:50 Đến 10:30 Công ty TNHH Sản xuất và TM Tín Hưng Thịnh Công ty Điện Lực Thanh Oai 09/06/2023 Từ 10:40 Đến 11:20 Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 05/06/2023 Từ 00:00 Đến 08:00 Không mất điện phụ tải Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 06/06/2023 Từ 08:00 Đến 17:00 Không Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07/06/2023 Từ 05:00 Đến 13:00 Không Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07/06/2023 Từ 05:30 Đến 07:25 Một phần phường Liên Mạc Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08/06/2023 Từ 08:00 Đến 17:00 Đường Phú Diễn, phường Phú Diễn

Related Posts